ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารสำนักงานหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสงขลา

    2020-12-04 12:53:52
    วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารสำนักงานหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสงขลา โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านธนดี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา