รองปลัดอบจ.สงขลา และผู้อำนวยกองพัสดุและทรัพย์สิน เข้าร่วมในพิธีมหามงคลสดุดีพระเกียรติคุณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    2020-12-04 14:58:38
    วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางบุญยืน อุบลสุวรรณ ผู้อำนวยกองพัสดุและทรัพย์สิน เข้าร่วมในพิธีมหามงคลสดุดีพระเกียรติคุณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นประธาน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา