ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ และหาข้อสรุปเรื่องการจ้างเอกชนดำเนินการและเบิกจ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563

    2020-12-04 16:24:52
    วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ และหาข้อสรุปเรื่องการจ้างเอกชนดำเนินการและเบิกจ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา