ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

    2020-12-05 13:38:09
    วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ และเวลา 08.30 น.พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี