ประชุมวิทยากรอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่คัดกรองประจำที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-12-07 15:02:54
    วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ประชุมวิทยากรอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่คัดกรองประจำที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายกิจนันทร์ เพชรชุม ประธานกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา