ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2563

    2020-12-07 16:13:12
    วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2563 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา