ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย

    2020-12-08 11:18:19
    วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารหาญและยุวชนทหารในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้เสียสละ เลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อป้องกันเอกราชและอธิปไตยของชาติให้รอดพ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 โดยมีการประกอบพิธีสดุดีวีรกรรมบำเพ็ญกุศลอัฐิ และวางพวงมาลา เพื่อสักการะดวงวิญญาณของผู้กล้าหาญที่ล่วงลับไปแล้วเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ค่าเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา