ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา พร้อมทั้งตัวแทนข้าราชการ อบจ.สงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสงขลา

    2020-12-09 15:53:40
    วันที่ 9 ธันวาคม 2563. นายประพันธู์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งตัวแทนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา