ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

    2020-12-11 08:22:37
    วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา