ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมเสวนาในกิจกรรม"จิบกาแฟ แลเลือกตั้ง กับ กกต.สงขลา"

    2020-12-14 18:34:28
    วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาในกิจกรรม"จิบกาแฟ แลเลือกตั้ง กับ กกต.สงขลา" เพื่อร่วมรณรงค์ให้ชาวสงขลาไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแหลมสน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา