ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/2563

    2020-12-14 18:35:11
    วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/2563 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา