ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา

    2020-12-16 08:50:13
    วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา โดยมีนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา