รองปลัด อบจ.สงขลา พร้อมตัวแทนข้าราชการ พนักงานอบจ.สงขลา เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

    2020-12-17 14:13:47
    วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมตัวแทนข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระผู้ทรงพระราชทานนามโรงเรียน โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราขการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา