รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-12-24 08:31:50
    วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประขุมฯ ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา