ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม เรื่องเร่งด่วน ในการจัดงานตามโครงการ และการให้บริการประชาชน ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 รอบใหม่

    2020-12-24 11:35:42
    วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เรื่องเร่งด่วน ในการจัดงานตามโครงการ และการให้บริการประชาชน ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 รอบใหม่ ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อม ในการให้บริการประชาชน และหน่วยงานในสังกัด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019