ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) (ผ่านระบบ Conference

    2020-12-25 10:00:56
    วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) (ผ่านระบบ Conference) ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงการในคำขอตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาเชิงพื้นที่