ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

    2020-12-28 13:49:47
    วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนมอบ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะได้นำอุปกรณ์ดังกล่าว ไปติดตั้งที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อให้บริการประชาชนในยามเกิดเหตุฉุกเฉินต่อไป