ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงบ้านศัทธา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

    2021-01-08 13:33:40
    วันที่ 8 มกราคม 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงบ้านศัทธา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรายงานความคืบหน้า และพิจารณารูปแบบรายการปริมาณงาน จำนวนเงิน และงวดงานที่แก้ไข