ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนภาคประชาคม ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

    2021-01-21 13:53:39
    วันที่ 20 มกราคม 2564 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนภาคประชาคม ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านเจดีย์งาม ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด - บ้านเกาะใหญ่ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0059 (กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร)