ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2021-01-27 08:26:31
    วันที่ 26 มกราคม 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งแรก ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา