ปลัดอบจ. รักษาราชการแทน นายกอบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (นายก อบจ.สงขลา คนใหม่)

    2021-02-16 16:28:58
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (นายก อบจ.สงขลา คนใหม่) พร้อมด้วยรองนายกฯ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว , นางสาวสุภาพร กำเนิดผล, ดร.อับดุลรอหมาน กาเหย็ม และเลขานุการฯ 2 ท่าน ได้แก่ นางปรินดา ปาลาเร่กับ, นายนิพัฒน์ อุดมอักษร และคณะที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ , นายปรีชัย มาละวรรณโณ , นางพรเอื้อ เชื้อแหลม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดใหม่ ซึ่งบรรยากาศของการเข้ารับตำแหน่งใหม่ในวันแรกของนายก และสมาชิก ส.อบจ. จ.สงขลา หลังจากที่ กกต.ประจำจังหวัดสงขลา ได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา จากนั้น คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้ เข้าสักการะศาลพระภูมิเจ้า ที่บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานอบจ.สงขลา การะสักการระศาลพระพรมบริเวณด้านหน้าตึก อบจ.สงขลา ก่อนจะเดินขึ้นไปยังห้องทำงาน ชั้น 4 เพื่อนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานภายในห้องทำงานของนายก อบจ. เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งได้กล่าวทักทาย และรับดอกไม้แสดงความยินจากข้าราชการที่มายืนรอต้อนรับ และได้แจกหลวงพ่อคงให้กับทุกคน