นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สวนสาธารณะเมืองสงขลา เพื่อตรวจความเรียบร้อย และสำรวจจุดเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการของประชาชน

    2021-02-18 09:19:08
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ สำรวจส่วนสาธารณะเมืองสงขลา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และสำรวจเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการของประชาชน พร้อมหาพื้นที่เพื่อกำหนดลานจอดรถเพิ่มขึ้นเพื่อให้สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับ พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ ระหว่างสำรวจได้พบปะ พูดคุยกับ พี่น้องประชาชนที่เข้าใช้บริการ