ปลัดอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อสำรวจ สอบถาม รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน

    2021-02-18 16:14:35
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อสำรวจ สอบถาม รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ในการก่อสร้างสะพานลายข้ามถนน โดยใช้บันไดด้วยระบบไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ณ อาคารหอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา