รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2021-02-23 13:56:37
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการฯ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา