นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงฯ

    2018-06-19 11:24:27
    15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.15 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงฯ ณ ห้องภาณุรังษี บอลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.