นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 3/2564

    2021-03-18 15:38:18
    วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา