นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยรองนายกอบจ.สงขลา ส.อบจ.สงขลา เขต 2 อำเภอเมืองสงขลา แลปลัดอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ท่าแพขนานยนต์ อบจ.สงขลา บริเวณฝั่งเมืองสงขลา

    2021-03-22 09:41:36
    วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศิริชัย เอกพันธ์ ส.อบจ.สงขลา เขต 2 อำเภอเมืองสงขลา และนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ท่าแพขนานยนต์ อบจ.สงขลา บริเวณฝั่งเมืองสงขลา เพื่อสำรวจ และเยี่ยมชมการให้บริการ เพื่อรับฟังปัญหาและนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุขเมืองสงขลา