รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการเปิดอบรมในโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายต่างๆประจำปีงบประมาณ 2564

    2021-03-25 15:59:11
    24 มีนาคม 2564 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการเปิดอบรมในโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายต่างๆประจำปีงบประมาณ 2564 ในหลักสูตรการทำห่อหมกปลา/เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องบำรุงความรู้ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์