นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ สนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อสำรวจความพร้อม และถ่ายทำวิดีโอสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2021-03-29 09:10:44
    วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ สนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อสำรวจความพร้อม และถ่ายทำวิดีโอสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนสนามกีฬาติณสูลานนท์ ไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางไมซ์ระดับนานาชาติ ตามนโยบายของนายก อบจ.สงขลา และของจังหวัดสงขลา ไปสู่การเป็น Sport City และ MICE City ซึ่งสนามกีฬาติณสูลานนท์นั้นมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านพื้นที่สนามที่พร้อมสำหรับการแข่งขันในหลาย ๆ ประเภทกีฬา และที่ตั้งที่อยู่บนชายหาด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก อยู่ติดกับโรงแรมที่พักถึง 3 แห่ง ทำให้เกิดความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยว และอยู่ติดกับสวนสาธารณะเมืองสงขลา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของผู้มาใช้บริการ รวมถึงความพร้อมในการจัดประชุมสัมนา ด้วยห้องประชุมใหญ่ที่มีความจุได้ 100 ที่นั่ง และห้องประชุมย่อย อีกหลากหลายขนาด #รวมพลังร่วมสร้างสุขเมืองสงขลา