บรรยากาศการจองแผงค้าตลาดโคกไร่ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา

    2018-06-19 11:28:30
    18 มิถุนายน 2561 บรรยากาศการจองแผงค้าตลาดโคกไร่ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีผู้ค้าให้ความสนใจ และต้องการแผงค้าในตลาดเป็นจำนวนมาก ทาง อบจ.สงขลา จึงได้ทำการเปิดให้ผู้สนใจได้จองแบ่งเช่าแผงค้าในตลาด ซึ่งคาดว่าตลาดจะพร้อมทำการเปิดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยได้แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ โซน A อาหารสด อาทิ เนื้อหมู,เป็ด,ไก่,ผัก,ปลา โซน B อาหารพร้อมรับประทาน ของทอด,ปิ้ง,ย่าง โซน C เสื้อผ้า เบ็ดเตล็ด กิ๊ฟช็อป ของสวยงาม โซน D ศูนย์อาหาร พร้อมตั้งโต๊ะให้สำหรับทานอาหารได้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความต้องการจะจัดระเบียบ และให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีตลาดไว้วางจำหน่ายสินค้า มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งพื้นที่ค้าที่แบ่งโซนอย่างเป็นระเบียบ มีที่จอดรถให้กับผู้ซื้อได้เข้ามาซื้อสินค้า มีห้องน้ำสะอาดไว้บริการ มีสินค้าหลากหลายจากคนในพื้นที่ได้มาวางจำหน่าย เพื่อช่วยสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้กับประชาชนชาวสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงที่ผลิตสินค้า แต่ยังไม่มีพื้นที่จะวางขาย ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ