รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่จากสารเคมีรั่วไหล ประจำปีงบประมาณ 2564

    2021-04-09 15:04:57
    วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่จากสารเคมีรั่วไหล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่จากสารเคมีรั่วไหล ในครั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้ร่วมมือกับจังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบรรยากาศการซ้อมแผนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด ด้วยการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน