รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์

    2021-04-19 11:27:01
    วันที่ 10 เมษายน​ 2564​ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อส่งเสริม สืบทอด อนุรักษ์​ ประเพณี​วัฒนธรรม​ท้องถิ่นประจำปี 2564 ณ มัสยิดบ้านท่าชะมวง อ. รัตภูมิ