นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยเลขานุการฯ ได้เดินทางเข้าสำรวจอาคารและสถานที่ ภายในสมาคมหอสมุดประชาชนหาดใหญ่ และสมาคมฮากกาหาดใหญ่

    2021-04-19 11:31:21
    10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการฯ ได้เดินทางเข้าสำรวจอาคารและสถานที่ ภายในสมาคมหอสมุดประชาชนหาดใหญ่ และสมาคมฮากกาหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถ.ชีอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสถานที่ ตัวอาคารให้สอดคล้องกับการใช้สอยพื้นที่ ที่ค่อนข้างจำกัด ในการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา