นายกอบจ.สงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามสถานการณ์

    2021-04-19 11:34:08
    11 เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามสถานการณ์ ณ จุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในแต่ละจุด ได้แก่ จุดตรวจสกัด สภ. กระแสสินธุ์ จุดตรวจสกัด สภ.สิงหนคร จุดตรวจสกัด สภ.ม่วงงาม จุดตรวจสกัด สภ.สทิงพระ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์