นายกอบจ.สงขลา ได้เข้าสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับแจ้งปัญหา มาจากท่านเจ้าอาวาสวัดศาลาหลวงบน ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

    2021-04-19 11:39:30
    12 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เข้าสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับแจ้งปัญหา มาจากท่านเจ้าอาวาสวัดศาลาหลวงบน ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณท้ายวัดติดกับหาดทรายริมทะเล เนื่องจากมีการนำขยะมากมายเข้าไปทิ้งเป็นจำนวนมากและขาดการจัดการที่ดี จึงเกิดเป็นปัญหาของทางวัดในการจัดทำลายขยะ ทางท่านเจ้าอาวาส จึงได้นำเสนอให้มีการดำเนินการสร้างเตาเผาขยะ หลังจากนายก อบจ.สงขลา เข้าไปสำรวจ พบว่าปัญหามาจากหลายสาเหตุ จึงแนะแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยให้ท่านเจ้าอาวาสขอความร่วมมือและประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งในส่วนของตลาดหรือประชาชนบริเวณนั้น ให้ช่วยกันร่วมมือแก้ปัญหาการทิ้งขยะ จัดให้มีการคัดแยกขยะ มีแนวทางการจัดการลดขยะบางประเภท เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนในระยะแรก