นายกอบจ.สงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์จังหวัดสงขลา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์

    2021-04-19 11:41:59
    12เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์จังหวัดสงขลา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ ณ จุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้ จุดตรวจสกัด สภ. คลองแดน จุดตรวจสกัด ปตท.คลองวง ต.น้ำน้อย ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์