นายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่20/2564

    2021-04-19 11:43:24
    13 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่20/2564 โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการการจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม ในประเด็น การควบคุมและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การตรวจสถานบริการและจำกัดเวลาการใช้พื้นที่สาธารณะ การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา