นายกอบจ.สงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์จังหวัดสงขลา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์

    2021-04-19 11:44:53
    13 เมษายน 2564 ช่วงบ่าย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์จังหวัดสงขลา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ ณ จุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในแต่ละจุด ได้แก่ จุดตรวจสกัด บ้านนา จะนะ จุดตรวจสกัด หน้า ร.ร กรงอิตำ เทพา จุดตรวจสกัด เทศบาล ต.ลำไพ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์