นายกอบจ.สงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์จังหวัดสงขลา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์

    2021-04-19 11:46:38
    14 เมษายน 2564 (ช่วงเย็น) เวลา 17.00 น. ถึง 20.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์จังหวัดสงขลา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ ณ จุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ จุดตรวจ สภ.บ้านโหนด จุดตรวจ เนินหูกวาง อ.สะบ้าย้อย จุดตรวจ สภ.นาทวี ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์