นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมการกำหนดแนวทางรักษาความปลอดภัย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯและสนามติณสูลานนท์

    2021-04-19 11:48:50
    วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการกำหนดแนวทางรักษาความปลอดภัย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯและสนามติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด การวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสวมหน้ากาก และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ การทบทวนปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการประชาชน ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ และสนามติณสูลานนท์ และกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการในช่วงที่มีการแพร่ระบาดฯ