เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

    2021-04-26 08:52:20
    วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้ฉีดพ่นน้ำยาฯ ในห้องทำงานผู้บริหาร และห้องทำงานเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา รวมถึงโต๊ะทำงาน เก้าอี้ พื้นภายในห้องทำงาน พื้นทางเดิน บันไดและราวบันได ลิฟท์ และห้องน้ำ จนครบทั้ง 4 ชั้น โดยในขณะนี้ อบจ.สงขลา มิได้นิ่งนอนใจ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ ในการป้องกันโรค COVID-19 และการงดให้บริการประชาชนในสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ อบจ.สงขลา ด้วยความรักและห่วงใยประชาชน ตามมาตรการ “ล้าง เลี่ยง ลด” สู้โควิด 19 จัดให้มีการเว้นระยะห่างในการให้บริการประชาชน มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย เข้ามาภายในสำนักงาน