นายกอบจ.สงขลา ร่วมกับเทศบาลเมืองสิงหนคร ลงพื้นที่ดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณพื้นที่ภายในอาคารของมัสยิดยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ

    2021-04-28 09:53:39
    27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสิงหนคร ร่วมกับเทศบาลเมืองสิงหนคร ลงพื้นที่ดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณพื้นที่ภายในอาคารของมัสยิดยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ ม.4 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา พื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร พร้อมกันนี้ได้ พูดคุยกับชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง แสดงความห่วงใยและกำชับให้ดูแลป้องกันตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆ และปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันโควิด 19 ของจังหวัดอย่างเคร่งครัด