รองนายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

    2021-04-28 09:56:08
    26 เมษายน 2564 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา มอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ อันได้แก่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ให้กับสำนักงานสาธารณสุข อ.สะเดา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย และ อ.เทพา