นายกอบจ.สงขลา ได้เข้ามอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

    2021-04-28 09:59:16
    27 เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเสรี เหล๊าะเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 1 อำเภอจะนะ มอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ได้แก่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ ถุงมือยาง ชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE ) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ให้กับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา