นายกอบจ.สงขลา ได้เข้ามอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

    2021-04-28 10:01:10
    27 เมษายน 2564 เวลา 11:00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพรชัย พาณิชกรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 4 อำเภอเมือง มอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ อันได้แก่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ให้กับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา