รองนายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

    2021-04-29 08:41:30
    วันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา มอบวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ อันได้แก่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ให้กับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอรัตภูมิ และอำเภอควนเนียง