นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมปรึกษาโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขลา

    2021-04-30 14:56:06
    วันที่ 30 เมษายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมปรึกษาโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา