รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2021-04-30 14:57:12
    วันที่ 29 เมษายน 2564 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา