รองนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยปลัดอบจ.สงขลา ร่วมประชุมกองผังเมืองเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานแก่กลุ่มบุคลากรกองผังเมือง

    2021-05-03 10:31:55
    วันที่ 30 เมษายน 2564 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกองผังเมืองเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานแก่กลุ่มบุคลากรกองผังเมือง โดยนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง และเจ้าหน้าที่กองผังเมือง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา