นายกอบจ.สงขลา ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์บ่มเพาะคนดีมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์

    2021-05-03 10:34:08
    วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา15.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์บ่มเพาะคนดีมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 พร้อมกันนี้ได้เข้าสอบถามพูดคุยและอัพเดทสถานการณ์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ด้วย